Dry Needling

Dry needling är en nålteknik som används för att avaktivera triggerpunkter. En triggerpunkt är en ofta palpabel och smärtsam punkt i ett spänt band i en muskel. Denna smärtsamma punkt genererar smärta då man trycker på den och är ofta den bakomliggande orsaken till t.ex. spänningshuvudvärk.

Dry needling använder vi som ett verktyg i våra behandlingar för att avhjälpa spänningsproblematik i muskulaturen såsom spänningshuvudvärk ryggsmärta och andra spänningsrelaterade problem.

Dry Needling

Triggerpunkter kan uppstå i muskulatur på grund av:

  • Akut överbelastning
  • Belastning över tid
  • Stress
  • Sömnpproblem
  • Näringsbrist (B12, folsyra, järn och Vitamin D)