MammaMage – Träning för din magmuskulatur efter graviditet

Det är en utmaning att återfå full funktionalitet i mag- och bäckenmuskulatur efter graviditet.
På Narva Naprapati på Östermalm jobbar Madeleine Genberg som är certifierad
MammaMage-tränare – Narva Naprapati är därmed ett utmärkt val för dig återfå funktion, stabilitet och träna magen efter en graviditet.

Vanligt förekommande förändringar och symptom

De förändringar du kan uppleva efter en graviditet är att magen buktar utåt när den spänns,
musklerna rör sig snabbt och ryckigt vid spänning, magen antar en spetsig form vid resande
från sittande till liggande samt problem att hitta magmusklerna vid resande från sittande till
liggande. Dessa förändringar kan leda till värk i ländrygg och bäckenbotten, urinläckage och
instabilitetskänsla i bäckenregionen.
 
Dessa besvär kan underlättas med hjälp av individanpassade träningsprogram och träning för mammor på Östermalm/stockholm.
 

Exempel på felaktigt magmuskelarbete efter graviditet:
–       Magen buktar utåt när magen spänns
–       Lägger du händerna på magen så skjuts händerna utåt vid träning
–       Muskelspänningen under dina händer går på snabbt och ryckig
–       Spetsig/pyramidform på magen när du reser dig upp från liggande till sittande
–       Svårt att hitta magmusklerna 

Exempel på relaterade besvär:

–       Ländygg eller bäckensmärta
–       Urinläckage
–       Instabilitetskänsla i bäckenregionen

.