[rev_slider huvud]

Stötvågsbehandling – modern metod mot ytliga skador

Vad är stötvågsbehandling?

Stötvågsbehandling innebär att ett tryck appliceras på huden i form av en våg som tillåts fortplanta sig genom vävnader. Apparaturen som används består av en basenhet och en handenhet. Handenheten placeras på det skadade området, varpå stötvågor sänds in i vävnaden.

 

Metoden uppstod i Tyskland under 80-talet och medför flertalet gynnsamma effekter. Vågorna ger ökad metabolisk aktivitet, något som leder till ökad blodgenomströmning, vävnadsuppbyggnad i det skadade området, smärtlindring samt nedbrytande av fibrös vävnad.

 

På vår klinik på Östermalm, i Stockholm, använder vi radiell stötvågsbehandling (engelska: radial extracorporeal shockwave therapy). Denna når främst skador på ned till 5 centimeters djup, vilket innefattar de flesta vanligt förekommande skadetyperna.

Fri från biverkningar

Stötvåg är en omtyckt behandlingsmetod, då den är fri från de biverkningar som associeras med alternativa metoder såsom kirurgi och kortisoninjektioner. Ett behandlingstillfälle omfattar vanligen 1000-5000 slag. Vanligtvis upprepas behandlingen 4-6 gånger, med fem till tio dagars mellanrum. Ibland kan metoden uppfattas som lätt smärtsam, men alltid uthärdlig. Smärtan försvinner omedelbart när behandlingstillfället är över. Dock kan normalt en viss ömhet uppstå efter behandling och som kan hålla i upp till 2-3 dagar.

  .

Patellar tendinitis

Hur går det till?

Vid första stötvågsbehandlingen läggs mycket tid på sjukdomshistorik samt att undersöka och fastställa diagnos innan behandlingen börjar. Om smärtorna och undersökningsfynden överrensstämmer med en diagnos behandlingsbar med stötvåg får patienten placera sig på behandlingsbänken i lämplig position.

 

En kontaktgel appliceras på behandlingsområdet och munstycket positioneras. 1000-5000 slag och ca 10 minuter senare är behandlingen över.

 

Behandlingen är inte alltid smärtfri och varierar mellan person och diagnos.

När används det?

Stötvågsbehandling används för att behandla ett stort antal sen-, led- och muskelproblem. Dessa inkluderar tennisarmbåge [1] där resultat i dubbelblinda studier redovisas som utmärkt. Kronisk tendinit av knäet [2] och rotatorcuffsmärta [3], akillestendinit [4], hamstringstendini[5], plantarfasciit behandlas också framgångsrikt. [6] [7]

 

Några av diagnoserna som stötvågsbehandling kan användas:  

 

  • Benhinneinflammation
  • Kalkaxel
  • Tennisarmbåge
  • Golfarmbåge
  • Hälsporre
  • Plantarfasciit
  • Hopparknä
  • Löparknä
  • Trokanterit
  • Hälseneinflammation