[rev_slider huvud]

Hopparknä

Kraftig belastning utav knäskålssenan, vanligtvis vid hopp-aktiviteter, vilket kan skapa en skada i senan, startar med en inflammation som ibland kan ge långvariga besvär. Debuten av besvär kan vara momentan samt stegrande.

Symptom: Smärta framsida under knä, uppkommer vid aktivitet. Smärta vid nedförsgång, huksittande,sittande (”Movie-syndrom”) samt stelhet på morgonen är vanliga symptom.

 Källa: www.ortopedcenter.se

Vad en naprapat kan hjälpa dig med:

Mjukdelsbehandling av påverkad muskulatur, stretching, Stötvåg är många gånger en effektiv metod.
Ofta beror besvären på en svaghet i muskulatur som genererar felbelastning. När du kommer till oss gör vi en funktionell analys samt lägger upp ett rehab och behandlings-program åt dig.

 

Vad du kan göra:

Styrketräning i form av excentrisk träning (tränar muskeln i bromsande fas). Stretcha säte och framsida lår. Avlasta från smärtande aktivitet.

Hopparknä