Behandlingar

Vid ditt första besök hos någon av naprapaterna på Narva Naprapati på Östermalm görs en grundlig genomgång av din medicinska historia, aktuella besvär samt en noggrann undersökning. Vid behov av eventuell röntgen eller annan utredning görs detta hos annan sjukvårdsinstans innan behandlingen inleds.

Efter att en diagnos är fastställd läggs en behandlingsplan upp och därefter påbörjas behandlingen som består av en kombination av flera typer av manuella behandlingsformer. Bland annat massage, stretch, mobilisering, manipulation samt träning. Vid behov kan även Dry-needling appliceras för att avaktivera spända punkter i muskulaturen, s.k. triggerpunkter.

De olika teknikerna används sedan för att återställa funktionen i kroppen och därmed påskynda läkeprocessen.

Vi på Narva Naprapati kan hjälpa dig med bland annat:

 • Akut insättande smärta såsom ryggskott och nackpärr
 • Muskelsmärta
 • Huvudvärk
 • Stelhet och ömhet i rygg och nacke
 • Smärta vid idrottande
 • Knäsmärta
 • Höftsmärta
 • Axelsmärta
 • Tennisarmbåge
 • Impingement
 • Hälsporre

Naprapati

DSC6329-1024x1024.jpg

Pris: 700 kr, 45 min

Vad är naprapati?

Naprapati är en helhetstänkande lära kring behandling av såväl smärta i muskler och leder som dess orsaker. Naprapatin såg dagens ljus i USA i början på 1900-talet, och utmanade gällande praxis genom att anse att smärta i rörelseapparaten (muskler, leder och nerver) beror på dysfunktionaliteter i det muskuloskeletala systemet. Det räknas som manuell terapi, vilket innebär att naprapaten använder händerna som arbetsredskap genom t.ex. led och muskelbehandling. Kompletterande rådgivning för att förebygga problemen utgör också en del av naprapati.

Förkorta vägen tillbaka med rehabiliteringsträning

Rehabiliteringsträning är en essentiell del i att snabbare komma tillbaka efter en skada, genom att påskynda läkeprocessen och se till att läkningen sker på ett korrekt vis. På så sätt maximerar du möjligheten att återfå full funktionalitet.

Att få professionell rådgivning är viktigt för optimalt utförande av rehabiliteringsträningen. En legitimerad naprapat har de specialistkunskaper som krävs för att utforma ett personligt program för just din unika profil. Exempel på skador som vi har erfarenhet av att jobba med, och där rehabiliteringsträning har visat goda resultat, är tennisarmbåge, huvudvärk, idrottsrelaterade smärtor och stelhet i rygg och nacke.

Stötvågsbehandling

stötvåg 2

Pris: 700 kr, 30 min

När används det?

Stötvågsbehandling används för att behandla ett stort antal sen-, led- och muskelproblem. Dessa inkluderar tennisarmbåge [1] där resultat i dubbelblinda studier redovisas som utmärkt. Kronisk tendinit av knäet [2] och rotatorcuffsmärta [3], akillestendinit [4], hamstringstendini[5], plantarfasciit behandlas också framgångsrikt. [6] [7]

Vad är stötvågsbehandling?

Stötvågsbehandling innebär att ett tryck appliceras på huden i form av en våg som tillåts fortplanta sig genom vävnader. Apparaturen som används består av en basenhet och en handenhet. Handenheten placeras på det skadade området, varpå stötvågor sänds in i vävnaden.

Metoden uppstod i Tyskland under 80-talet och medför flertalet gynnsamma effekter. Vågorna ger ökad metabolisk aktivitet, något som leder till ökad blodgenomströmning, vävnadsuppbyggnad i det skadade området, smärtlindring samt nedbrytande av fibrös vävnad.

På vår klinik på Östermalm, i Stockholm, använder vi radiell stötvågsbehandling (engelska: radial extracorporeal shockwave therapy). Denna når främst skador på ned till 5 centimeters djup, vilket innefattar de flesta vanligt förekommande skadetyperna.

Fri från biverkningar

Stötvåg är en omtyckt behandlingsmetod, då den är fri från de biverkningar som associeras med alternativa metoder såsom kirurgi och kortisoninjektioner. Ett behandlingstillfälle omfattar vanligen 1000–5000 slag. Vanligtvis upprepas behandlingen 4–6 gånger, med fem till tio dagars mellanrum. Ibland kan metoden uppfattas som lätt smärtsam, men alltid uthärdlig. Smärtan försvinner omedelbart när behandlingstillfället är över. Dock kan normalt en viss ömhet uppstå efter behandling och som kan hålla i upp till 2–3 dagar.

Hur går det till?

Vid första stötvågsbehandlingen läggs mycket tid på sjukdomshistorik samt att undersöka och fastställa diagnos innan behandlingen börjar. Om smärtorna och undersökningsfynden överrensstämmer med en diagnos behandlingsbar med stötvåg får patienten placera sig på behandlingsbänken i lämplig position.

En kontaktgel appliceras på behandlingsområdet och munstycket positioneras. 1000–5000 slag och ca 10 minuter senare är behandlingen över.

Behandlingen är inte alltid smärtfri och varierar mellan person och diagnos.

Några av diagnoserna som stötvågsbehandling kan användas:  

 • Benhinneinflammation
 • Kalkaxel
 • Tennisarmbåge
 • Golfarmbåge
 • Hälsporre
 • Plantarfasciit
 • Hopparknä
 • Löparknä
 • Trokanterit
 • Hälseneinflammation

MammaMage

Mammalogo

Pris: 795 kr, 60 min

Aktivering, återgång och träning för din magmuskulatur efter graviditet

Det kan vara en utmaning att återfå full funktion i mag- och bäckenmuskulatur efter graviditet. Graviditet och förlossning sätter stora krav på kroppen på många sätt iom att den ska anpassa sig för ett växande liv som sen ska ut.

Hos Narva Naprapati på Östermalm jobbar Madeleine Genberg, Leg. Naprapat och certifierad MammaMage-tränare – Narva Naprapati på Östermalm är därmed ett utmärkt val då du vill ha hjälp att återfå funktion och stabilitet efter en graviditet.

Vanligt förekommande förändringar och symptom

De förändringar du bland annat kan uppleva efter en graviditet är att magen buktar utåt när den spänns, musklerna rör sig snabbt och ryckigt vid spänning, magen antar en spetsig form vid resande från sittande till liggande samt problem att aktivera och hitta magmusklerna vid resande från sittande till liggande.

Detta kan ibland leda till värk i ländrygg och bäckenbotten, urinläckage och
instabilitetskänsla i bålen.

Eller du kanske inte alls har några besvär men vill ha hjälp med att komma tillbaka till aktivitet igen efter graviditet och förlossning.

Vid ett besök hos Madeleine på Narva Naprapati på Östermalm går vi först igenom din historia från graviditet till förlossning och därefter undersöks magen och testas för att se hur aktiveringsmönstret är. Detta för att därefter kunna lägga upp ett individanpassat program för just dig!

Exempel på felaktigt magmuskelarbete efter graviditet:

 • Magen buktar utåt när magen spänns
 • Lägger du händerna på magen så skjuts händerna utåt vid träning
 • Muskelspänningen under dina händer går på snabbt och ryckig
 • Spetsig/pyramidform på magen när du reser dig upp från liggande till sittande
 • Svårt att hitta magmusklerna

Exempel på relaterade besvär:

 • Ländygg och/eller bäckensmärta
 • Urinläckage
 • Instabilitetskänsla i bäckenregionen och/eller bål

Dry needling

dry-needling 2

Vad är Dry needling?

Dry needling är en nålteknik som används för att avaktivera triggerpunkter. En triggerpunkt är en ofta palpabel och smärtsam punkt i ett spänt band i en muskel. Denna smärtsamma punkt genererar smärta då man trycker på den och är ofta den bakomliggande orsaken till t.ex. spänningshuvudvärk.

Dry needling använder vi på kliniken på Östermalm som ett verktyg i våra behandlingar för att avhjälpa spänningsproblematik i muskulaturen såsom spänningshuvudvärk ryggsmärta och andra spänningsrelaterade problem.

Triggerpunkter kan uppstå i muskulatur på grund av:

 • Akut överbelastning
 • Belastning över tid
 • Stress
 • Sömnpproblem
 • Näringsbrist (B12, folsyra, järn och Vitamin D)

Adress

Narvavägen 23
114 60 Stockholm

Kontakt

Öppettider

Måndag–Fredag: Varierade öppettider, kontakta oss för mer info.